Rex Thompson

Ator

Rex Thompson

14 de dezembro, 1942 - New York City, New York, USA

Filmografia

The Winslow Boy
The Winslow Boy
1958, novembro
All Mine to Give
All Mine to Give
1957, novembro
O Rei e Eu
O Rei e Eu
1956, junho
Melodia Imortal
Melodia Imortal
1956, maio
Her Twelve Men
Her Twelve Men
1954, agosto
Young Bess
Young Bess
1953, maio

Fotos